logotype 2

Välkommen.

      Hur mycket kommer du att investera i din personliga utveckling eller teamets utveckling under 2019?

Hur mycket vågar du gå utanför din trygghetszon? Hur länge vågar du utmana det "okända"

Vad är Coaching?

Vi kan börja med att berätta att Coaching är inte... 

  • Rådgivning
  • Terapi
  • Handledning
En coach får sin klient att lämna ett nuläge för att ta sig till ett nytt önskat läge. Det är en process där coachen ansvarar för att processen fortskrider och klienten att den fylls med innehåll.

Individuell coaching fokuserar på dina personliga utvecklingssteg, privat eller yrkesmässigt.

Gruppcoaching fokuserar på gruppens gemensamma mål, här har individens mål en sekundär roll

Varför ska jag göra en IPU-Profilanalys?

De effektiva människor är de som:

  • Förstår sina egna drivkrafter och sitt beteende.
  • Förstår andra människors drivkrafter och beteende.
  • Kan känna omgivningens behov och har möjlighet att anpassa sitt beteende till omgivningens krav.

Med en IPU-Profilanalys har du ett bra verktyg som hjälper dig att reflektera över dina egna beteenden och drivkrafter.

Nöjer du dig med en dunk i ryggen eller vill du ha riktig feedback?

Workshop på jobbet eller på konferensen.

Våra workshops är på temat Feedback och tar ca: 2-3 timmar och bygger på övningar där alla deltar på samma villkor.
men vi börjar med en kortare genomgång av vad konstruktiv feedback är och hur vi ger den.


 

Allting utvecklas
Gör du?