logotype 2

Är du intresserad av din personliga utveckling - privat och yrkesmässigt
eller din arbetsgrupps nästa utvecklingssteg?


Då har du kommit rätt!

Coaching
samtal för förändring

Om din tillvaro känns så här...
lite trassligt och ostrukturerat

eller
om du står inför ett avgörande vägval.

Då kan det vara bra att anlita en professionell coach.


Läs mer...

Effektiva människor:

  • Förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra.
  • Förstår andras beteende.
  • Kan anpassa sitt eget beteende och utveckla strategier för bättre samarbete och kommunikation.

Vilken kommunikationsstil har just du?  
Vilka styrkor har just din stil och vilka potentiella utmaningar ska du var vaksam med.


Läs mer...
 

Kontakta Actico team och ledarutveckling här

Feedback
chefens viktigaste verktyg

Var befinner du dig i feedbacktrappan?

Feedback är chefens/ledarens viktigaste verktyg för att på ett naturligt sätt utveckla sin personal. Det är även ett viktigt verktyg för personalen för att utveckla chefen/ledaren.
Feedback kan vara svårt och obehagligt både att ge och att få.
I vår workshop får ni möjlighet att göra det på ett naturligt och professionellt sätt.

Läs mer...