logotype 2

Vi kommer gärna till er och pratar om...

  • Coaching
  • Teamutveckling
  • Ledarutveckling
  • Kommunikation
  • IPU-Profilanalyser
  • IPU-Drivkraftsanalys
  • Feedback-workshop
  • Inspirations-föreläsningar
  • mm.
Vägen Framåt
Vägen Framåt

Våra förutsättningar förändras i en allt snabbare takt. Våra arenor som vi verkar på förändras hela tiden. Att kunna hantera förändringar, otydlighet, komplexiitet och osäkerhet är och kommer att vara ännu viktigare. 
Actico vill tillsammans med er rusta era medarbetare, chefer/ledare för att möta en hållbar framtid.

Välkommen till oss!

UA-93780544-4