logotype 2
"Enda sättet att upptäcka de möjligas gräns är att bege sig en liten bit förbi den och in i det omöjliga"

Vad är Coaching?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. 

Coaching är inte terapi.
Coaching syftar på att utvecklas framåt utifrån där du är idag.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem, alternativt finna nya uppslag.
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Coaching passar dig som:

  • vill förändra en del i ditt liv.
  • vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.
  • har ambitioner både privat och i jobbet och tycker båda delarna är lika viktiga.