logotype 2

Individuell Coaching.

Känner du ibland att du har svårt att räcka till, prioritera och hinna med? Du är inte ensam.
Det är vanligt idag att vi i ett snabbt, föränderligt och prestationsinriktat samhälle känner oss stressade, oroade och otåliga.
Detta påverkar våra prestationer, vårt välbefinnande och våra relationer.
För att kunna ta dina visioner, både professionellt och privat, till konkreta resultat behöver du ha en bra förmåga att leda dig själv och andra. Det börjar med det personliga ledarskapet och det är dina styrkor som tar dig mot målen.

Coaching hjälper dig att göra aktiva val - att välja, och att välja bort. En tydlig process utifrån ett helhetsperspektiv ger dig möjlighet att skapa önskad förändring i livets små och stora frågor. Det coachande förhållningssättet kan användas i alla relationer, såväl privata som arbetsmässiga, då den alltid utgår från den viktigaste - nämligen relationen med dig själv.
Coachen ger dig möjlighet att utveckla de delar du ännu inte upptäckt och arbeta med det som kan stå i vägen för dig i ditt ledarskap. Hur du kan använda hela din personlighet för att kommunicera tydligt och relatera till en föränderlig värld. Coachen är en partner som stödjer dig att vara framgångsrik på ett effektivt och hållbart sätt.
 
RESULTAT AV INDIVIDUELL COACHING:
Genom att lära känna sig själv och identifiera sina drivkrafter uppstår en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Reflektion, övningar, återkoppling  lär du dig att sätta meningsfulla och värderingsstyrda individuella mål - och staka ut önskad riktning.  

  •  Säkerställer fokus och riktning för förändring
  • Lär dig leda och motivera andra
  • Ökar medvetenhet och självinsikt
  • Stärker det personliga ledarskapet
  • Engagerar och lyfter individens drivkrafter
  • Öppnar upp för nya möjligheter
  • Skapar mening och framgång
  • Tar dig förbi hinder och begränsningar
  • Minskar ohälsa och ökar välbefinnande