logotype 2

Teamcoaching.

Teamcoaching innebär att en hel arbetsgrupp deltar i coachingen för att gruppen som helhet ska uppnå ett gemensamt mål. I gruppcoaching stimmuleras lär och utvecklingsprocessen vilket bygger på övertygelsen att gruppen som coaches har själva de resurser som behövs för att utvecklas - dvs svaren finns inom gruppen. Detta skiljer sig inte alls från tilltron till en individuell klient.
Som coach är mitt främsta redskap att ställa frågor, lyssna och observera/spegla. jag använder en mängd olika verktyg för att driva processen framåt.
i en teamcoachingprocess står den enskilde individen i bakgrunden och gruppen i förgrunden. Lösningar söks med gruppen i fokus. Vi arbetar alltid, oavsett uppdrag, tillsammans för att kunna bidra till gruppen med vår gemensamma energi och erfarenhet.

Teamcoaching är lämpligt te.x.

  • när ett nytt projekt ska startas
  • när en grupp stagnerat
  • när en grupp vill utvecklas och ta nästa steg
  • näör en grupp just löst en konflikt och vill gå vidare
  • när man behöver förbättra relationer/kommunikation inom gruppen