logotype 2

Coaching

Samtal för förändring.

Idag är hållbarhet viktigare än någonsin. Hållbarhet när det gäller dig som individ, chef, ledare, medarbetare och människa är en viktig grund för att vi ska nå ett önskat resultat. För att bli frangångsrika behöver du vara medveten om vad som är viktigt för just dig och hur du ska leda dig just dit.
Coaching hjälper dig att göra aktiva val, öka självinsikten och bli starkare i ditt självledarskap
 

Vad är coaching?

Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande.
Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning på det privata eller yrkesmässiga planet, genom att medvetandegöra, utmana och motivera. Coachingen sätter nutid och framtiden i fokus med inriktning på lösningar och möjligheter.

eller annars kan man förklara och definiera coaching som

Samtal för förändrar.

Vad gör en coach?

Coaching ...

  • stärker, utvecklar och fokuserar framåt.
  • vägleder och fokuserar på det positiva.
  • motiverar och hittar alternativa vägar och lösningar.
  • lyfter individens ansvar.
  • tydliggör styrkor och drivkrafter 
  • målstyr

Coachens roll.

En coach är värderingsfri. Genom att lyssna, fråga och klargöra nuläget framhävs individens egna ansvar och möjligheter. Coaching och metod är densamma oavsett om man coachar individer, chefer, organisationer eller team.
En coach hjälper dig prioritera och tydliggöra vad som är viktigast för dig. Till skillnad från rådgivning bollar coachen tillbaka frågorna så att du hittar svaren själv inifrån, vilket gör metoden än mer effektiv.
Coachen hjälper dig att identifiera dina hinder och resurser för att nå önskade resultat samt fokusera för att skapa framgång i din arbetsmässiga och privata vardag. I individuell coaching får du hjälp att se det övergripande syftet, sätta individuella mål och staka ut en tydlig väg dit.