logotype 2

Feedback

Feedbackworkshop

Investera i en feedbackkultur som främjar motivation, arbetsglädje och fina arbetsresultat.  

Vi erbjuder en workshop som innehåller en pepföreläsning om feedback därefter bjuds ni in till träning riktig konstruktiv bekräftande eller korrigerande feedback. 

Vi reflekterar över hur ni kan utveckla feedbackkulturen på både organisation-, team- och individnivå.  

 ​SAMSPELTA TEAM SER FLER MÖJLIGHETER!


Den här övningen  lämpar sig väl i företag, offentlig förvaltning, på skolor eller inom föreningslivet.
 För...

  • att skapa gruppkänsla
  • att ge och ta kritik på rätt sätt
  • att lära känna sina starka och svaga sidor
  • karriärplanering
  • individuell coaching
  • Öka motivationen

Feedback som workshop är idag mycket uppskattat bland kollegor i alla organisationer.

Vi jobbar med Gerrickens kommunikationsverktyg som är utvecklat vid universitet i Holland och använt över hela Europa.
  
Målet är att utveckla individens och gruppens vilja till effektivare samarbete. En ökad förståelse för egna och gruppens tillgångar och potential, samt en bättre kommunikation.

Vill du veta mer?

Var befinner du dig på Feedback?