logotype 2

IPU-Analyser
en investering i dig själv.


IPU-profilanalys är ett verktyg som används för att utveckla självkännedom och kommunikation.
Verktyget används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde i situationer som vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling


 

IPU Profilanalys är ett verktyg som ger oss en stor insikt kring vårt eget beteende, våra styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Våga utvecklas!

Läs mer...

I

IPU Drivkraftsanalys lyfter fram våra drivkrafter samt vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för oss. Analysen visar våra passioner, det som motiverar oss och svarar på frågan varför vi engagerar oss olika i olika typer av frågor.

Läs mer...

IPU-Talent Insight

IPU Talent Insights som är ett verktyg för att utveckla organisationens potential. Genom IPU Talent Insights kan vi få en stor insikt kring vårt eget beteende, drivkrafter och hur de samverkar.

Läs mer...