logotype 2

IPU Drivkraftsanalys lyfter fram våra drivkrafter samt vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för oss. Analysen visar våra passioner, det som motiverar oss och svarar på frågan varför vi engagerar oss olika i olika typer av frågor.

IPU-Drivkraftsanalys.

IPU Drivkraftsanalys hjälper oss också att hitta de motivationsfaktorer som är viktiga för vår utveckling och arbetsinsats. Den är också värdefull i teamutveckling och rekrytering.
IPU Drivkraftsanalys är ett verktyg för individen, men där man också gemensamt kan utröna en grupps totala drivkrafter och motiv till engagemang.

Kunskap om en persons drivkrafter hjälper oss att förstå varför han eller hon handlar på ett visst sätt. Att känna till en persons erfarenheter, referensramar, utbildning och arbetslivserfarenhet hjälper oss att förstå vad han eller hon kan göra. En bedömning av en persons beteende eller sätt att vara hjälper oss att förstå hur han eller hon kan tänkas agera i arbetssammanhang.

Mer info.

Tidsåtgång:  ca: 10 minuter + ca:60 min återkoppling.

IPU-Drivkraftsanalys Std. ger en individuell rapport på ca 20 sidor.
IPU-Drivkraftsanalys mini ger en individuell rapport på ca 10 sidor.

Kombinera gruppens individuella analyser i ett grupphjul för att se gruppens drivkraftsprofil.