logotype 2

Att förstå sig själv är grunden i all kommunikation. Personligheter är komplexa och nu kan vi hjälpa dig att identifiera dina styrkor, möjligheter och utvecklingsområden med hjälp av IPUs profilanalys och drivkraftsanalys.

IPU Profilanalys är ett verktyg som ger personen en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor och sina utvecklingsmöjligheter och därmed även 
organisationens potential.

Genom en enkel självskattning där frågeformuläret tar cirka 10 minuter att fylla i databehandlas sedan materialet för att sedan analyseras av en utbildad och godkänd IPU-konsult. Konsulten återkopplar sedan resultatet och ger varje person en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor och  sina utvecklingsmöjligheter

Mer Info..

Tidsåtgång:  ca: 10 minuter + ca:60 min återkoppling.

IPU-Profilanalys ger en individuell rapport på ca 20 sidor.
IPU-Profilanalys mini ger en individuell rapport på ca 10 sidor.

Kombinera gruppens individuella analyser i ett grupphjul för att se gruppens profil.