logotype 2

IPU-talent Insights

Vi erbjuder IPU Talent Insights som är ett verktyg för att utveckla organisationens potential.
Genom IPU Talent Insights kan du få en stor insikt kring ditt eget beteende, dina drivkrafter och hur de samverkar.

IPU Talent Insights innehåller både IPU Profilanalys och drivkrafter

Tidsåtgång:  ca: 10 minuter + ca:80 min återkoppling.

IPU-Talent Insights Std. ger en individuell rapport på ca 40 sidor.
IPU-Talent Insights mini ger en individuell rapport på ca 20 sidor.

Kombinera gruppens individuella analyser i ett grupphjul för att se gruppens profil.