logotype 2

Kommunikation

Vi människor är olika, på en rad olika plan. Det är ett grundläggande problem när vi relaterar eller kommunicerar med andra. Olikheter kan skapa missförstånd, oro försvar.
Kan vi istället använda olikheterna som styrkor, då har vi vunnit mycket.
Till det använder vi bland annat