Coaching


Coaching handlar om att förflytta människor från ett nuläge till ett nytt önskat läge.

Det samma gäller om du ser till din personliga utveckling, i yrkesrollen eller om teamet har kört fast.

Coachen kommer att ställa de rätta frågorna, låta dig reflektera och fortsätta med kraftfulla frågeställningar.

Det är konstaterat att motivation/engagemang i arbetslivet är på en skrämmande låg nivå och som Chef/Ledare kan det vara lönsamt att få ett oberoende "bollplank".

Viktigt att veta är att coacher utgår från dagsläget och jobbar framåt, inga coacher går bakåt i tiden.