Coaching passar dig som:

  • vill förändra en del i ditt liv.
  • vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.
  • har ambitioner både privat och i jobbetoch tycker båda delarna är lika viktiga.
  • En modell att jobba efter kan vara GROW

 

 

Professionell coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. 

Coaching syftar på att utvecklas framåt utifrån där du är idag.

Vem kan ha nytta av en coach?
Alla kan ha nytta av en coach! Den som verkligen vill ändra saker i sitt liv kan behöva en coach. Det kan gälla exempelvis ekonomi, relationer, hälsa eller att få mer tid för ett intresse. Du kan ha önskningar, drömmar eller mål som du vill förverkliga. Att bli coachad kan hjälpa dig att nå din fulla potential! Det kan verkligen löna sig att investera mycket i sig själv – både i tid, kunskap och pengar. Det är så framgångsrika människor gör, de satsar rejält med pengar på en coach!

Att anlita en coach är en bra investering i dig själv och din personliga utveckling. Coachen kan komma att betyda mycket i ditt liv och vara den människa som hjälper dig, handleder och coachar dig. Du kan få insikt om beteenden som påverkar och har påverkat ditt liv i stor utsträckning. En coach kan hjälpa dig i områden där du sitter fast. En som hjälper dig att definiera och uppnå dina mål! En coach är till för dig som har en genuin önskan om att växa och bli bättre