DISC-Analys


Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation? Varför får somliga bättre kontakt med andra?  Varför är vissa säljare effektivare än andra?
Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende. det gäller framförallt den omedvetna  och medvetna förmågan att hantera relationer och kontakter. för de flesta av oss krävs både kunskap och träning för att samverka med andra på ett effektivare sätt.

Det finns alltid potential för utveckling

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos  individer, grupper och en hela organisationer

Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.

IPU Profilanalys är enkel att använda och ger positiva förändringar genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av färger.

 

 

När kan du ha glädje av IPU Profilanalys?

  • Vid utveckling av ledningsgrupper, projektgrupper och team ger en IPU Profilhjul en klar och tydlig bild av en grupps sammansättning och visar hur den kan kompletteras och utvecklas för att få fram medarbetarnas styrkor.
  • Vid omorganisation och karriärplanering är analysen ett effektivt hjälpmedel för att placera rätt person på rätt plats i en organisation. nab får möjlighet att ta hänsyn till den enskildes naturliga beteende i relation till arbetsuppgifterna.
  • När man vill uppnå bättre kommunikation. De flesta kommunikationsproblem beror på bristande kunskap om och förståelse för varför människor reagerar och beter sig som de gör. IPU Profilanalys skapar ökad insikt om hur man själv kommunicerar och varför man blir bemött på olika sätt av olika människor.
  • Vid coaching och personlig utveckling tydliggör IPU Profilanalys hur man arbetar och fattar beslut, hur man lyssnar, visar sina känslor och om man fokuserar på resultat, metod eller relation. Analysen belyser olika sidor i det egna beteendet, kunskap som är viktig när  man ska förstå hur man själv är och hur man beter sig mot andra.
  • Vid medarbetar- och utvecklingssamtal. Eftersom analysen på ett värdeneutralt sätt belyser områden som kan utvecklas eller förstärkas fungerar den utmärkt som utgångspunkt och modell för dessa samtal.
  • Vid rekrytering är IPU Profilanalysen en naturlig del i många rekryteringsprocesser.
  • Vid säljträning ingåt IPU Profilanalys som en naturlig del i effektiva säljträningsprogram 

Är du bra på att

jobba hemifrån?

Med hjälp av vårt digitala verktyg från Institutet för Personlig Utveckling IPU, får du en individanpassad rapport och tips på vad just du behöver tänka på.

Helt Kostnadsfritt!