Feedback


Återkoppling, eller feedback, är ett effektivt sätt att bekräfta och utveckla dina medarbetare. Bra återkoppling är konstruktiv, och har som mål att få både medarbetaren och verksamheten att växa. Det räcker inte med att bara säga ”bra jobbat”, du behöver också beskriva vad som var bra och varför.

​​​​Actico erbjuder workshops med feedbackövningar.

Feedbackworkshopen synliggör vikten av att:
- öva på att ge och ta emot feedback
- uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
- få förståelse för möjligheterna med och metoderna för feedback

 

Workshopen lämpar sig väl att använda som ett verktyg, i företag, offentlig förvaltning, på skolor eller inom föreningslivet för att...

- skapa gruppkänsla
- ge och ta kritik
- lära känna sina starka och svaga sidor.