Workshop

Feedbackworkshop

Vi erbjuder en workshop kombinerat med föreläsning. Vi tränar på både utvecklande och korrigerande feedback. Teori och praktiska övningar är en bra grund för att skapa en stark feedbackkultur.

Vi vänder oss till alla former av organisationer och föreningar.

Chefer och ledare på alla nivåer har stor nytta av vår workshop. Vågar ni sedan bjuda in era medarbetare kommer effekten att mångdubblas.


Målgrupp:                       Den här workshopen vänder sig i första hand till chefer, ledare och arbetsgrupper                                             inom alla organisationer och föreningar och som har insett lönsamheten i att                                                    utveckla och utvecklas.

Mål/Syfte:                      Syftet är att alla ska få samma plattform att utgå ifrån. Målet är att alla ska ha                                                    baskunskaper om feedback och haft förmånen att träna på att ge och ta feedback.

Antal:                             Från två och uppåt. Deltagarna bör känna varandra relativt bra.

Tidsåtgång:                   Ca: 2 timmar. (beror på antalet deltagare)

Genomförande:             Teori och praktiska övningar varvas, beroende på önskemål.

Motto:                            Kunskap x Färdigheter = Kompetens

 

 

För Frågor och Bokning
Kontakta
Göran Wiggur
info@actico.se