IPU Profilanalys

Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation? 

Varför får somliga bättre kontakt med andra?

Varför är vissa säljare eller chefer bättre än andra?


Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende och vår förmåga att anpassa oss. För de flesta av oss krävs det både kunskap och träning för att samverka med andra på ett effektivt sätt.

IPU Profilanalys är ett verktyg som ger oss viktiga insikter kring våra egna beteenden och vilken potential och utvecklingsmöjligheter som finns. Via analysrapporten och den personliga återkopplingen kan vi bättre förstå vilket beteend vi har, hur det kan uppfattas av andra och vad vi kan göra för att utveckla vår kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPU Profilanalys används idag inom många olika områden. Här följer några exempel.

  • Vid utveckling av ledningsgrupper, projektgrupper och team.
  • Vid omorganisationer.
  • Vid coaching och personlig utveckling.
  • Vid medarbetar- och utvecklingssamtal.
  • Kommunikationsutveckling.
  • osv..