Om Actico

Jag heter Göran Wiggur och jag har arbetat som chef och ledare i olika roller och i olika företag och organisationer sedan 1990.

Sedan 2012 driver jag Actico team och ledarutveckling.

- Jag är utbildad Coach enligt ICF´s normer och värderingar (ICF Internationel Coach Federation)

- Jag är utbildad och godkänd av institutet för personlig utveckling (IPU) för att utföra och återkoppla DISC-analyser

- När det gäller feedbackworkshopar använder jag norra europas mest använda verktyg, vilket jag är utbilda och godkänd för att använda.

 

Vill du ta del av de här mixen av kunskaper och färdigheter för att du och ditt team ska ta nästa steg?