Team- och ledarutveckling

Våra förutsättningar förändras i en allt snabbare takt. Våra arenor som vi verkar på förändras hela tiden. Att kunna hantera förändringar, otydlighet, komplexitet och osäkerhet är och kommer att vara ännu viktigare. 
Actico vill tillsammans med er rusta era medarbetare, chefer/ledare för att möta en hållbar framtid.

Professionell coaching

Meningen med coaching är inte för coachen att tala om hur klienten ska göra eller förmedla sina egna värderingar, utan meningen är att coachen ska hjälpa klienten att bygga upp sin egen kapacitet för att göra en permanent förändring.

Coaching utgår ifrån klientens resurser för att stötta klienten på vägen mot målet, inte att utgå från sin egen expertis och erfarenhet inom området.

IPU-Profilanalys

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp och en hel organisation.
Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.
IPU Profilanalys är enkel att använda och ger positiva förändringar genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger.

Feedback

För en utvecklande och attraktiv arbetsplats är feedback A&O. En stark feedbackkultur ger bättre samarbete, bidrar till goda relationer och att mål uppfyllnad, samtidigt som onödiga konflikter undviks, trivsel och arbetsmiljön förbättras. Såväl grupper som individer vinner på en bra feedbackkultur.

Vinnande kommunikation

En workshop där vi jobbar med frågor som hur kommunicerar jag? hur uppfattas jag av andra? och hur kan jag korrigera mitt sätt att kommunicera för att nå fram till fler/alla.