Team- och ledarutveckling

Våra förutsättningar förändras i en allt snabbare takt. Våra arenor som vi verkar på förändras hela tiden. Att kunna hantera förändringar, otydlighet, komplexitet och osäkerhet är och kommer att vara ännu viktigare. 
Actico vill tillsammans med er rusta era medarbetare, chefer/ledare för att möta en hållbar framtid.


Coaching

Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete mellan coach och klient för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande.
Coaching kan beskrivas som en processer som frigör och utvecklar en individs eller grupps potential.

Coaching är avvägning mellan agera och reflektera.
De som är drivande behöver kanske hjälp och verktyg för att reflektera mer.
Medan reflekterande personer behöver kanske hjälp och verktyg för att få lite mer driv.


Disc analys

Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.

IPU Profilanalys är enkel att använda och ger positiva förändringar genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger.


Feedback

Vi erbjuder en workshop kombinerat med föreläsning. Vi tränar på både utvecklande och korrigerande feedback. Teori och praktiska övningar är en bra grund för att skapa en stark feedbackkultur.
Vi vänder oss till alla former av organisationer och föreningar.

Chefer och ledare på alla nivåer har stor nytta av vår workshop. Vågar ni sedan bjuda in era medarbetare kommer effekten att mångdubblas.


Vägen till ökat engagemang och mer motivation 

Ja, hur svårt kan det va´?
Det tar vi reda på tillsammans i denna utbildning på 3 dagar för dig som vill utvecklas inom
coaching och individuellt ledarskap.

Gallups undersökning för något år sedan visade att endast 12% är engagerade i arbetet.

All ledarskapsforskning visar på att företag med motiverade och engagerade medarbetare
har nöjdare kunder och gör bättre resultat.


Konsten att bygga effektiva team

En workshop där vi jobbar med frågor som hur kommunicerar jag? hur uppfattas jag av andra? och hur kan jag korrigera mitt sätt att kommunicera för att nå fram till fler/alla.