Vinnande kommunikation

I Vinnande kommunikation jobbar vi i workshop. Vi tar teamets IPU-Profilanalyser och tydliggör vilka styrkor varje individ har och vad vi behöver utveckla som team.

Frågor

Vilken profil har jag?

Hur tolkar jag kollegors beteendeprofil?

Hur kommunicerar jag framgångsrikt med var och en.