IPU-Profilanalys


IPU Profilanalys är ett verktyg som ger personen en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor och svagheter samt sina utvecklingsmöjligheter.

Vi erbjuder IPU Profilanalys som är ett verktyg för att utveckla organisationens potential. Genom ett enkelt personlighetstest där frågeformuläret tar cirka 10 minuter att fylla i databehandlas sedan materialet för att sedan analyseras av en certifierad IPU-konsult. Konsulten återkopplar sedan resultatet och ger varje person en stor insikt kring sitt eget beteende, sina styrkor och svagheter samt sina utvecklingsmöjligheter.

Genom analysrapporten och den personliga återkopplingen kan vi få svar på varför vi beter oss på vissa sätt i olika situationer, det ger också en bättre förståelse för andra människors beteenden samt kunskap kring deras styrkor och svagheter.

IPU Profilanalys används idag inom många olika områden. Här följer några exempel.

Ökad Självkännedom - Ökade kunskaper kring sig själv och sitt eget beteende är en viktigt grund för både ett bra medarbetsskap och ledarskap.

Medarbetarsamtal - Rapporten som skapas är en utmärkt utgångspunkt för ett medarbetarsamtal då den belyser utvecklingsområden.

Teamutveckling - IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att se på hela gruppens sammansättning samt den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Organisationsutveckling - Summan av individernas utveckling är organisationens utveckling. Skapas förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet ökar potentialen för hela organisationen.

Versioner
Ipu Profilanalys finns i olika versioner för bland annat Säljare, Chef/Medarbetare, Kundservice och Team.


Övrigt


Tidsåtgång - max 2 timmar

Typ - Individuell

Målgrupp - Du som känner att du vill ta nästa steg i din utveckling. Kanske är du chefer, ledare, projektledare osv.

Pris - Offreras

Viktigt - En Disc-analys är inte någon intelligenstest, även om vi pratar olika färger avslöjar den inte några politiska sidor ej heller någon form av livsåskådning.

Tips - En IPU-Profilanalys är en perfekt utvecklande aktivitet på konferensen, kickoffen eller vid en utvecklingsdag.

 

 För bokning och frågor
fyll i formuläret.