IPU-Talent Insights


Vi erbjuder IPU Talent Insights som är ett verktyg för att utveckla organisationens potential. Genom IPU Talent Insights kan du få en stor insikt kring ditt eget beteende, dina drivkrafter och hur de samverkar.

Det finns många olika användningsområden där man med fördel använder IPU Talent Insights.

Nedan exemplifierar vi några:

Ökad självkännedom - ökade kunskaper kring sig själv, sitt eget beteende och sina drivkrafter är en viktig grund för både ett bra medarbetsskap och ledarskap.

Teamutveckling - IPU Talent Insights ger de grunder som behövs för att se på hela gruppens sammansättning samt den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp. Det ger också gruppen en klar indikation på vad varje individ drivs av. Kunskap om dessa drivkrafter skapar förutsättningar till att bilda effektiva team.

Organisationsutveckling - summan av individernas utveckling är organisationens utveckling. Ökad självkännedom och medvetenhet ökar även potentialen för hela organisationen.

Mål
Genom att förstå sitt eget och andras beteende, samt se vilka drivkrafter som finns, skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling.

Övrigt


Tidsåtgång - ca: 3 timmar

Typ - Individuell

Målgrupp - individer som känner att de vill ta nästa steg i sin utveckling. Exempelvis chefer, ledare, projektledare osv.

Pris - Offreras

Viktigt - En Disc-analys är inte någon intelligenstest, även om vi pratar olika färger avslöjar den inte några politiska sidor ej heller någon form av livsåskådning.

Tips - En IPU-Talent Insights är en perfekt utvecklande aktivitet på konferensen, kickoffen eller vid en utvecklingsdag.

 

 För bokning och frågor
fyll i formuläret.