Om Actico

Team & Ledarutveckling


Actico- Team & Ledarutveckling

Vi erbjuder dig utbildning, workshop och coaching med syfte att utveckla & stärka dig och ditt team.

Vi vill skapa mer engagemang och motivation i arbetsgrupperna. Team med bra självinsikt, motivation och engagemang är lönsamma team.

Vår målgrupp är i första hand team, ledare och chefer i mindre och medelstora företag, föreningar organisationer.

Vi har korta effektiva utbildningar med möjlighet till coachning under/efter utbildningen, men vi har även längre engagemang om så behövs.

När du lämnar en utbildning/workshop hos oss har med dig en personlig utvecklingsplan som du kan använda för din personliga utveckling framåt oavsett om du är teamdeltagare eller ledare.

 Välkommen!

Jag vill veta mer, kontakta mig!