Så här går det till...

Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med.

Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.
Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-60 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Uppgifter mellan våra träffar kan förekomma.

Jag erbjuder enskilda samtal, paket om fem samtal eller årsabonnemang då du får obegränsat antal samtal under ett år.

Samtalen sker genom fysiska möten, telefon eller den digitala plattformen Google Meet.

Föredrar du kan vi genomföra våra samtal under en Walk and Talk då vi genomför vårt möte gående i naturskön miljö.