Feedback


Utveckla er verksamhet genom feedback. Vi erbjuder workshops där du och dina kollegor får kunskap, verktyg, modeller och inspiration för att kunna skapa en utvecklande feedbackkultur.

Målgrupp

Den här workshopen riktar sig till arbetsgrupper, ledningsgrupper, projektgrupper, samtliga chefer och ledare i organisationen, hela organisationen, som vill:

-Förbättra sin kommunikation
-Lära sig hur man ger, tar emot och ber om feedback
-Utveckla individer och grupper och själv utvecklas genom       feedback
-Ge kunskap om hur man inför en praktiskt fungerande   feedbackkultur

Genomförande

I den här workshopen varvar vi föreläsningar med att praktiskt träna på att ge och att ta emot feedback på ett professionellt och utvecklande sätt.

Övrigt.

Pris: Offereras beroende på gruppstorlek
Tidsåtgång: Halvdag
Typ: Företagsanpassad
Gruppstorlek: -

Vill du ha skillnad

måste du göra skillnad


Viktigt!

Det är viktigt att deltagarn känner varandra relativt väl.

Tips!

Den här aktiviteten kan med fördel anpassas till en konferensaktivitet