Drivkrafter / Motivatorer.

En praktisk utbildning för chefer och medarbetare som vill tyda och förstå sina egna och teamets Drivkrafter/Motivatorer

Målgrupp:    
Här är kursen för chefer och medarbetare som lära sig om drivkrafter och olika motivatorer, hur olika drivkrafter påverkar teamet men även hur vi kan vända olikheter till teamets styrkor och framgångsfaktorer.

 

Metod och verktyg:

Göran Wiggur är Certifierad användare av analysverktyget Ensize Drivkrafter som är en motivationsanalys. 

Verktyget är inte  en test utan ett analysverktyg utifrån din egen självskattning

Verktyget används för utveckling av ledare & medarbetare, när man vill skapa effektiva arbetsgrupper, förbättra arbetsklimat och engagemang, skapa bättre förståelse för varandras drivkrafter.

 

Innehåll:
- Individuell återkoppling på självskattning

- Arbetsmaterial

- Utvecklingsplan

- m.m.

Resultat och nytta:    
Ökad självinsikt om dina styrkor och svagheter i mötet med andra människor. Förmåga att känna igen olika beteendestilar och anpassa dig i din kommunikation på jobbet.

Rätt använt är verktyget ett livslångt hjälpmedel för din personliga utveckling

 

Kurslängd:    
1 dag,

 

Pris:

Offereras

 

Utbildningen kan byggas på med anpassade övningar och individuell coachning efter önskemål och behov.

Kursmaterial:

Individuell Disc-analys med arbetshäfte. mm

 

Övrigt:

För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.