Feedback

Skapar trygghet och engagemang.

För att utvecklas och mogna som Individ, team och ledare  behöver vi input från omgivningen. Det enklaste och billigaste formen är feedback... om det görs på rätt sätt.

I den här workshopen börjar vi med föreläsning och avslutas med att praktiskt prova, träna och träna

 

Målgrupp

Målgruppen till den här aktiviteten är team med sina ledare, chefer med sina ledningsgrupper.

Gör ni den här aktiviteten tillsammans blir effekten många gånger bättre.

Syfte & mål

Feedback leder till friskare arbetsplatser med större trivsel, färre konflikter och bättre samarbete. Men hur ger man feedback på ett bra sätt? Boka vår föreläsning och ta första steget mot att skapa en konstruktiv feedbackkultur.

Innehåll & upplägg

Vi erbjuder workshop med föreläsningar varvat med träning. 

Workshopen tar ca 3 timmar. Där går vi igenom hur man kan skapa en konstruktiv feedbackkultur på arbetsplatsen.

I föreläsningen behandlas följande:
- Vad är konstruktiv feedback?
- Förutsättningar för konstruktiv feedback
- Konkret modell för att ge feedback
- Fällor att undvika
- Respekt och aktivt lyssnande
- Feedbacktrappan
- Försvarsmekanismer och hur vi kan hantera dessa
- Plan för att skapa en feedbackkultur

Övrigt.

Den här workshopen kan anpassas för en aktivitet på konferensen, årsmötet eller liknande aktivitet.