Feedback

En workshop i flera steg för chefer och medarbetare som vill bygga/utveckla en just feedbackkultur.

Målgrupp:    
Workshopen vänder sig chefer och medarbetare som vinsten med att bygga eller utveckla en utvecklande feedbackkultur.

 

Metod och verktyg:

Forskning visar att individer som får kontinuerlig feedback trivs bättre på arbetsplatsen och levererar bättre.

I den här workshopen varvas teorier, tips och fallgropar med praktiska övningar

 

Innehåll:
- Vad är feedback?  

- Varför ska jag ge feedback?

- Hur ska jag ge feedback?

- Hur ska jag ta emot feedback?

- Praktiska övningar.

- m.m.

 

Resultat och nytta:    
När vi kan ge feedback till varandra på ett naturligt sättså blir effekterna att tilliten  till varandra stärks, tryggheten ökar i teamet och stressen minskar

Kom ihåg!

Feedback är ingen lätt uppgift, men den goda nyheten är att det man tränar på blir man bra på!

 

Kurslängd:    
½-1 dag,

 

Pris:

Offereras