Kommunikationsbeteenden & 

Kommunikationsförståelse.

En praktisk utbildning för chefer och andra som vill kommunicera bättre på jobbet.

Målgrupp:    
Utbildningen vänder sig chefer och medarbetare som någon gång funderat över varför man samarbetar bra med vissa personer, medan kommunikationen med andra aldrig tycks fungera. 

 

Metod och verktyg:

Göran Wiggur är Certifierad användare av analysverktyget DISC MD som är en beteendestilsanalys. 
Verktyget är INTE en test utan en analys utifrån din egen självskattning. 
Det bygger på insikter om varför vi agerar och kommunicerar som vi gör. Det ger oss möjlighet att på ett medvetet och motiverat sätt ta steg i riktning mot ökad förståelse för sig själv och andra.

Även hur man kan anpassa sig, till nytta för individer, arbetsgrupper och organisationer. Det handlar inte om att kategorisera sig själv eller andra utan att skapa förutsättningar för att förstå och samtala med varandra på ett effektivare sätt.

Verktyget används för utveckling av ledare & medarbetare, när man vill skapa effektiva arbetsgrupper, förbättra arbetsklimat och engagemang, skapa bättre kommunikation samt vid behov av försäljningsutveckling.

 

Innehåll:
    Beteendestilar – kännetecken och egenskaper
    Styrkor och svagheter i olika beteendestilar
    Fallgropar och möjligheter när människor ska samarbeta
    Återkoppling på individuell DISC-analys
    Dina styrkor och förbättringsområden
    Strategi för smidigare kommunikation på jobbet
    Icke-verbal kommunikation; Hur kan man känna igen olika beteendestilar?
    1 valfritt uppföljande coachsamtal för att säkerställa din personliga utveckling.

 

Resultat och nytta:    
Ökad självinsikt om dina styrkor och svagheter i mötet med andra människor. Förmåga att känna igen olika beteendestilar och anpassa dig i din kommunikation på jobbet.

Rätt använt är verktyget ett livslångt hjälpmedel för din personliga utveckling

 

Kurslängd:    
1 dag,

 

Pris:

Offereras

 

Utbildningen kan byggas på med anpassade övningar och individuell coachning efter önskemål och behov.

Kursmaterial:

Individuell Disc-analys med arbetshäfte. mm

 

Övrigt:

För och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.