Vi erbjuder.


Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar om att förbättra och stärka en ledares kompetenser och förmågor. Det inkluderar utbildning, mentorskap, coaching och praktisk erfarenhet för att utveckla färdigheter som beslutsfattande, kommunikation och strategiskt tänkande. Syftet är att öka ledarens effektivitet och anpassningsförmåga för att bättre kunna hantera organisationens utmaningar och möjligheter.

Teamutveckling

Teamutveckling handlar om att förbättra hur gruppmedlemmarna arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Detta inkluderar att bygga förtroende, förbättra kommunikation, och effektivt hantera konflikter. Genom att utveckla starkare samarbeten och förståelse för varandras roller och styrkor kan teamet bli mer produktivt och motiverat. Modeller som Tuckmans stadier av grupputveckling (formning, stormning, norming, och performing) används ofta för att förstå och stödja denna process.

Mentorskap

Mentorskap är en relation där en mer erfaren person, mentorn, ger vägledning, stöd och råd till en mindre erfaren individ, mentee. Syftet är att främja personlig och professionell utveckling genom att dela kunskap, insikter och erfarenheter. Mentorskap kan förekomma inom olika områden som utbildning, arbetsliv och personlig utveckling, och det bygger på förtroende och ömsesidigt lärande.

Coaching

Coaching är en utvecklingsprocess där en coach stödjer en individ eller en grupp i att uppnå specifika mål, förbättra prestationer eller utveckla färdigheter. Genom samtal och olika tekniker hjälper coachen klienten att identifiera och övervinna hinder, samt att hitta och utnyttja sina styrkor. Coaching används ofta inom ledarskap, karriärutveckling, personlig utveckling och sport.

Feedback

Feedback är återkoppling som ges för att förbättra eller bekräfta en prestation, beteende eller process. Det kan vara konstruktivt eller positivt, och syftar till att hjälpa mottagaren att utvecklas och nå sina mål. Effektiv feedback är specifik, relevant, tidsenlig och levereras på ett respektfullt sätt.

Attityder och arbetssätt

Attityder och arbetssätt är grundläggande komponenter i arbetslivet och påverkar både individens prestation och arbetsmiljön. Attityder refererar till de känslor och inställningar en person har gentemot sitt arbete, kollegor och arbetsuppgifter. Positiva attityder kan leda till högre motivation och bättre samarbete. Arbetssätt handlar om de metoder och rutiner som används för att utföra arbetsuppgifter. Effektiva arbetssätt kan öka produktiviteten och kvaliteten på arbetet. Samverkan mellan positiva attityder och effektiva arbetssätt är avgörande för att skapa en framgångsrik och trivsam arbetsplats.

 

I den här kursen samarbetar vi med Claes och Attityder och arbetssätt.

Låter det intressant?Kontakta oss här

Vi sätter ihop ett program eller föreslår en enstaka aktivitet. Allt efter era önskemål och behov.


Hur skapar du balans i tillvaron? Privat och Professionellt?

Här ser du ett kompendie från en DISC och Drivkraftsanalys