Coaching

 

Vad är coachning?
Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå dina uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa digatt optimera dina resurser.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coachning hjälper dig att:

- Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
- Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
- Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
- Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
- Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Mer information

Tidsåtgång: enskilt möte eller en prenumeration. du väljer

Pris: Offereras

Typ: Enskilt och i grupp

 


Jag vill veta mer, kontakta mig!