Coaching

Coaching - Vad är det egentligen?

Coaching är en effektiv och kraftfull samtalsmetod som tar dig från ditt nuläge till ditt önskade läge. Genom samtalen och de verktyg som används tydliggör vi dina styrkor, värderingar och förmågor och hur du kan använda dessa på bästa sätt. Professionell coachning skapar medvetenhet med hjälp av bland annat kraftfulla frågor. Du kommer att se nya alternativ, vägar och perspektiv som leder dig mot balans, fokus och framgång i ditt liv. Eftersom coachingen utgår från dina drivkrafter och värderingar ökar din vilja att agera i syfte att nå de uppsatta målen.

Vem går till en coach?

Oavsett vem du är eller vad du jobbar eller sysselsätter dig med är coaching för dig. Alla behöver coaching på ett eller annat sätt och inget ämne är för stort eller för litet! Coaching handlar om att plocka fram de absolut bästa inom dig, men även att minska hindren som står i vägen för din framgång. Dessutom supporterar coachingen dig att hitta vägarna som leder dig mot det mål du har. Kanske söker du mer framgång, motivation eller effektivitet? Eller vill du känna mer glädje, trygghet? Eller önskar du känna mindre av något som tex stress och oro? Steget mot ett bättre mående är endast ett telefonsamtal bort. 

Vad innehåller ett coachsamtal?

Under samtalen kommer fokus att ligga på dig och på att maximera din fulla potential. Vi lyfter det personliga ansvaret, dvs att du är den som äger och driver din förändring. Dina styrkor och drivkrafter kommer vi tillsammans att identifiera och du kommer känna dig stärkt och utmanad. Vi gör det som är bra idag ännu bättre och vi uppmärksammar vilka hinder som står i vägen för din framgång. När vi går igenom den här resan tillsammans kommer du att hitta alternativa vägar, nya insikter och perspektiv på frågor du inte trodde att du skulle finna svaret på. Genom processen håller vi självklart fokus på ditt mål. Låt oss tillsammans maximera din fulla potential och väcka din inneboende kraft! 

Coachens roll

En coach är alltid värderingsfri och har alltid DITT bästa för ögonen. Coachen lyssnar aktivt och ställer öppna frågor och utgår från att du har svaren inom dig själv. Det är ur det som din motivation och drivkraft växer. Det är ingen som säger till dig vad du ska göra. Du vet vad som är bäst för dig och med coachens hjälp blir det tydligare för dig att se dina styrkor, möjligheter och nya vägar mot dina drömmar och mål. Coachen är således ingen rådgivare eller expert i området som du vill bli coachad i, utan har kunskap om själva samtalsprocessen som leder dig framåt mot det som du eftersträvar. 

Din roll

När du väljer att bli coachad har du tagit ett steg att investera i din egen utveckling och ditt personliga ledarskap. Du är då beredd att utforska och utmana dig själv! Det är din egen vilja att förändras som är av störst vikt för att du ska nå de mål och drömmar som du har satt upp för dig själv. Hur ser dina personliga mål ut och är de i balans med ditt övriga liv?

Första mötet (Uppstartsmöte)

En coachresa hos mig börjar alltid med ett första förutsättningslöst möte om ca: 60 minuter. Jag kommer under mötet att kort berätta hur jag jobbar, förtydliga vad coaching är och svara på dina eventuella frågor. Vi pratar också om vad det är för ämne du vill bli coachad i, vilket ger både dig och mig möjlighet att avgöra om jag är rätt coach för dig eller inte. Detta samtal blir således en trygghet för oss båda och om vi klickar ger det oss en bra start för vårt framtida samarbete. Det här mötet är kostnadsfritt.

Tidsåtgång

Jag rekommenderar att vi träffas minst 6 gånger under ca 4-5 månader. 
Andra väljer 12 träffar under ett år.

Avslutningssamtal

Avslutningssamtalet är en målgång, ett samtal där du får möjlighet att reflektera över dina framsteg och framgångar. Det är en viktig del av din coachresa och brukar vara ett fint avslut på samarbetet.

Nu firar vi.


ICF är ett branchorgan som säkerställer att en coach håller en viss kvalitet. Varje coach som utbildas under deras flagg åtar sig att följa deras etiska riktlinjer där bland annat tystnadsplikt ingår. De har ett diplom- och certifieringssystem som ger dig som klient en trygghet i att coachen bestitter den kunskap och kompetens som behövs för att genomföra ett kraftfullt coachingssamtal. Som ICF-utbildad coach jobbar jag alltid under ICF:s etiska riktlinjer, där bland annat tystnadsplikt ingår.


Om du vill veta mer om coaching eller om du är redo att ta nästa steg i ditt liv.