Tjänster


Vi erbjuder behovsanpassade utvecklingsprogram, workshop,
coaching och föreläsningar för Team & Ledare.


Har du ett Team? Stort eller litet,
som du vill investera kompetensutveckling i?


Coaching

Coaching definieras som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar till att maximera deras personliga och professionella potential.
Coaching syftar till att främja, identifiera och utveckla personliga, yrkesmässiga eller affärsmässiga mål, samt att utveckla och genomföra en strategi eller plan för att uppnå målen.

Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

 

PDF...


Drivkraft / Motivatorer

WHY Index® är en normativ analys som beskriver olika motivatorer och VARFÖR en person agerar på ett visst sätt, baserat på personliga värderingar och attityder. Det unika med WHY Index är att det mäter och beskriver både HÖGA och LÅGA värden i 8 olika motivationsfaktorer och visar vad en person är benägen att sträva efter och vad som ger energi, men det visar också vad personen helst undviker eller vad som orsakar stress och konflikter.

WHY Index®-analysen används ofta tillsammans med DISC-analyser och andra beteendeanalyser.


GAP 360

GAP-analys är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning av entreprenörer, ledare, säljledare och projektledare. Analysen belyser gapet mellan den egna och andras uppfattning om yrkesmässiga prestationer. Den utgör en bra utgångspunkt för att utveckla bättre samarbete och effektivare kommunikation.


EQ Analys

EQ mäter och visar styrkan hos vår emotionella intelligens och en förståelse för vår EQ gör det lättare att motivera sig själv och hantera känslor, både hos oss själva och med andra.

Det finns ett tydligt samband mellan välutvecklad EQ och framgång och effektivitet inom en mängd områden. EQ-analys kan alltså ge viktig input till utveckling inom ledarskap, teamutveckling, rekrytering och individuell utveckling.


Utveckling pågår!

DISC-Analys

Beteendestil/DISC-analyser används för att lära sig mer om, förutsäga, förstå och beskriva mänskligt beteende. Det är ett instrument som beskriver hur människor sannolikt kommer att bete sig när de interagerar med sin omgivning. Våra rapporter ger ökad självinsikt och underlättar kommunikationen.

Beteendestil/DISC-analyser bygger på självskattning och är inte ett personlighetstest.

 

PDF...


Feedback

Feedback är det mest effektiva verktyget för att utveckla relationer - om det används på ett bra sätt. Effektiv feedback är en spegling av en annan persons beteende, det handlar inte om att jag ska tala om hur den personen är eller döma henne. Feedback betyder ordagrant ”föda åter” – att ge någon föda för att växa och utvecklas.

Attityd & Arbetssätt

Rådgivning och verktyg som skapar arbetsglädje och positiva attityder.
Vi erbjuder ledare rådgivning och verktyg som skapar positiva attityder och arbetsglädje som märks på sista raden.

Först avlastar vi och löser attityder som skaver, personkonflikter och frustrationer inom arbetssätt. Ett positivt företagsklimat är skapat. Ett motiverat team på plats. Vi är med hela vägen.