Tjänster


Vi erbjuder behovsanpassade utvecklingsprogram, workshop,
coaching och föreläsningar för Team & Ledare.

 

Att vi gör en anpassad utbildning till er är för oss att verkligen utgå från era förväntningar, era förutsättningar behov och vilka mål ni har
Team och Ledarutveckling går väldigt mycket hand i hand och bör ske tillsammans för maximal utdelning

På följande sidor kan ni se förslag på utbildningar vi har men lägg märke till att anpassningar och flexibiliteten är stora med tanke på ert utgångsläge och mål.

När du bestämt dig börjar allt med en kontakt med Actico!


Är du chef och har ett Team? Stort eller litet,
som du vill investera kompetensutveckling i?


 

Beteende / Kommunikation.

Vill du och dina medarbetare lära er om hur ni kan arbeta och kommunicera mer effektivt och förebygga konflikter. Syftet här är att ett befintligt team ska få djupare förståelse för individer och gruppbeteende.

Målgrupp: Företag, organisationer och föreningar som vill stärka och lyfta sina arbetsgrupper.

Föreläsning 1-1,5 timma eller

Föreläsning+Workshop Heldag

 

Utveckla en sund feedbackkultur

Feedback, är ett effektivt sätt att bekräfta och utveckla dina medarbetare. Bra återkoppling har som mål att få både medarbetaren och verksamheten att växa. 

Vill du och dina medarbetare lära er om hur ni kan etablera / utveckla er feedbackkultur. 

Målgrupp: Företag, organisationer och föreningar som vill stärka och lyfta sina arbetsgrupper

Workshop grund: 4 timmar

Workshop påbyggnad: 4 timmar

 

Beteende + Drivkrafter.

Vill du och dina medarbetare lära er om hur ni kan arbeta och kommunicera mer effektivt och förebygga konflikter. Syftet här är att ett befintligt team ska få djupare förståelse för individer och gruppbeteende.

Målgrupp: Företag, organisationer och föreningar som vill stärka och lyfta sina arbetsgrupper.

Föreläsning: 1-1,5 timma

Föreläsning+Workshop: Heldag

 

Ledningsstöd.

Ibland är det väldigt ensamt som chef/ledare. då kan det vara bra att ha en oberoende samtalspartner, coach eller bollplank, kalla det vad du vill men någon att ventilera nästa steg med.

vi erbjuder bl.a

- Coaching

- GAP360 

-  m.m

Drivkrafter.

Vill du och dina medarbetare lära er om hur ni kan arbeta  mer effektivt och förebygga konflikter. Syftet här är att ett befintligt team ska få djupare förståelse för individers drivkrafter.

Målgrupp: Företag, organisationer och föreningar som vill stärka och lyfta sina arbetsgrupper.

Föreläsning: 1-1,5 timma

Föreläsning+Workshop: Heldag

 

Vilka är dina drivkrafter?