Välkommen

På Actico använder vi oss av effektiva verktyg som ger dig en stor insikt kring det egna beteendet, dina styrkor samt utvecklingsmöjligheter.
Vi använder verktyg som IPU Profilanalyser/Drivkraftsanalyser.

Coaching hjälper dig att definiera mål och hitta vägen dit.
Workshop i området feedback eller vinnande kommunikation.
Gemensamt för våra verktyg är att det ökar din självinsikt och förbättrar kommunikationen.

Team- och ledarutveckling

Vinnande kommunikation