Team och Ledarutveckling


Har du ett Team? Stort eller litet,

som du vill investera kompetensutveckling i?

 

Vi erbjuder dig utbildning, workshop, coaching och föreläsningar.

Med syfte att utveckla & stärka dig och ditt team.


- Vi stödjer företag, föreningar och organisatione, med utveckling av era Team & Ledare.
Vi genomför enstaka utbildnings-insatser eller mer långsiktiga aktiviteter efter era önskemål & behov.

 

Vi arbetar bland annat med

- Attityder,

- Beteenden,

- Coaching

- Kommunikation,

- Drivkrafter och motivatorer

- Feedback,

 mm

 

 

Ett första steg till bättre kommunikation är
att lära känna sig själv.

 

 

Lär dig mer om ditt och andras beteendestilar och bli bättre på att kommunicera.

 

Det är viktigt att sätta värde på våra olikheter och därigenom öka möjligheterna att lösa meningsskiljaktigheter eller konflikter mer ändamålsenligt.

När vi utvecklar vår förmåga  att förstå vårt eget och andras beteende kan vi skapa bättre relationer till andra människor och hantera de situationer som skapar spänningar.

På så sätt kan vi förbättrakommunikationen både i arbetslivet och i privata situationer.

 

Vilka är dina nyckelkompetenser du behöver utveckla för framtiden?

Teamutveckling

Vi är alla på väg.......

Vart är du påväg?'

Hur ser din väg ut?

Ledarutveckling