Välkommen till Actico

Team och ledarutveckling


Vi kan hjälpa dig med...

•    att ta fram och ihop med dig analysera din beteende-,/ kommunikationsprofil, för att bli medveten om hur du kan agera med andra profiler på ett framgångsrikt sätt.

 

•    träning och coaching inom arbetslivet.

 

•    att ta fram och analysera dina drivkrafter och tydliggöra dess ihop med dig, detta ökar din kännedom om dina motivatorer.

 

•    workshop´s och föreläsningar inom team och ledarutveckling.

 

 

Vi anpassar utbildning utifrån era behov, önskemål och förutsättningar.

Genom att minska friktionen i organisationen ökar vi motivationen.


 

Actico-team och ledarutveckling vänder sig i första hand till chefer, ledare och medarbetare som förstår vikten av att utvecklas.

Teamutveckling

Vi är alla på väg.......

Vart är du påväg?'

Hur ser din väg ut?

Ledarutveckling