Team och Ledarutveckling

När du som chef ska utveckla din organisation, är ett bra tips att börja med personerna i organisationen. 

Om Team och Ledare ska utvecklas framgångsrikt ska det ske tillsammans

Några grundläggande hörnstenar är enligt oss en grundläggande självkännedom hos alla. Vidare är kommunikationen en stark kompetens som bygger ett starkt team, kommunicera på rätt sätt med olika individer.

Att bygga och utveckla en gedigen feedback kultur på företaget är ett mycket bra verktyg för att kontinuerligt utveckla dina medarbetare och dig själv.

Ledarskap är egentligen inte svårt,

åtminstone i teorin.

Utmaningen är inte att veta, utan att våga göra. 


Har du tänkt på att...

- Vissa människor är kraftfulla, direkta och resultatinriktade.

- Vissa är optimistiska, pratsamma och öppenhjärtliga.

-Vissa är stabila, tålmodiga och avslappad.

- medan andra är precisa, noggranna och detaljorienterade

 

Vilka personligheter har du i din lag-uppställning och hur kommunicerar du med dem?

 


Teamutveckling

Ledarutveckling