Coaching.

Ett verktyg/arbetssätt som verkligen ger resultat.

Målgrupp:    
Coachingen vänder sig till chefer och medarbetare som vill ta sitt nästa steg i sin utveckling att utvecklas som ledare eller vara en del i organisationsutvecklingen.

 

Metod och verktyg:

Med väl beprövade metoder sätter vi fokus på målet och mäter framstegen av vårt samarbete för att maximera resultatet. Vi bygger på att uppmuntra/utmana för att sätta igång en förändringsprocess för att utveckla ditt och verksamhetens resultat. Du får stöd att anta utmaningarna för att uppnå önskat resultat. Detta är perfekt då det applicerad i er verksamhet och med era förutsättningar.

 

Resultat och nytta:    
Investering i ett cochabonemang rustar individer och organisationer att maximera sina resultat.

Rätt använt är ett coachabonemang ett livslångt hjälpmedel för din personliga utveckling

 

Kurslängd:    
Varje coachtillfälle är ca:60 min.

 

Pris:

Offereras


Bestående förändringar tar tar tid

av den anledningen har vi 3 olika abonnemangspaket 3, 6 och 12 månaders abonnemang. Läs mer om det här nedan.


Coachpaket 3 mån

I coachpaket 3 ingår en introduktionsträff, därefter 1 träff i månaden under 3 månader.

Coachtillen kan vara via telefon, digitalt eller face to face - du bestämmer.

Hemuppgifter och uppföljning förekommer mellan träffarna.

Efter introträffen upprättar vi ett coachavtal med avseende på våra ansvarsområden och sekretess

Du som klient bestämmer innehållet i samtalet och mitt ansvar som coach är att driva processen framåt. 

Coachpaket 6 mån

I coachpaket 6 ingår en introduktionsträff, därefter 1 träff i månaden under 6 månader.

Coachtillfällen kan vara via telefon, digitalt eller face to face - du bestämmer.

Hemuppgifter och uppföljning förekommer mellan träffarna.

Efter introträffen upprättar vi ett coachavtal med avseende på våra ansvarsområden och sekretess

Du som klient bestämmer innehållet i samtalet och mitt ansvar som coach är att driva processen framåt.

Här kan du välja till analysen kommunikationsbeteende/ kommunikationsförståelse alternativt Drivkrafter och motivatorer 

Coachpaket 12 mån

I coachpaket 12 ingår en introduktionsträff, därefter 1 träff i månaden under 12 månader.

Coachtillfällen kan vara via telefon, digitalt eller face to face - du bestämmer.

Hemuppgifter och uppföljning förekommer mellan träffarna.

Efter introträffen upprättar vi ett coachavtal med avseende på våra ansvarsområden och sekretess

Du som klient bestämmer innehållet i samtalet och mitt ansvar som coach är att driva processen framåt.

Här ingår en valbar  analys kommunikationsbeteende/ kommunikationsförståelse alternativt Drivkrafter och motivatorer