Erbjudande! 

20 18 14 Analyser kvar till specialpris!

DISC-Analys

Förbättra er prestanda


Är du redo att ta din verksamhet till nästa nivå?

Jag är övertygad om att en DISC-analys kan vara nyckeln till att låsa upp potentialen hos era team och ledare.

DISC-analysen är ett verktyg som ger er insikter i beteenden och kommunikationsstilar. Genom att förstå och anpassa sig till dessa stilar kan du öka effektiviteten, förbättra samarbetet och öka produktiviteten inom organisationen.

 

Här är några skäl hur en DISC-Analys kan användas.

Kontakta oss

Bättre kommunikation: Genom att förstå varandras beteenden och kommunikationspreferenser kan dina team skapa starkare relationer och kommunicera effektivare.

 

Effektivt ledarskap: Ledare som kan anpassa sin ledarstil efter sina medarbetares behov kan inspirera och motiveradem til att prestera på sin högsta nivå.

 

Konflikthantering: Genom att förstå varför konfliker uppstår kan du hantera dem på ett konstruktivt sättoch skapa en mer harmonisk miljö.

 

Rekrytering och teambyggnad: Genom att använda DISC-analyser i rekryteringsprocessen kan du säkerställa att du väljer rätt profil till teamet.

 

Med vänliga hälsningar

Göran Wiggur

Jag vill boka min DISC-analys inkl. individuell återkoppling till specialpriset 1585:- exkl. moms